Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Pozvánka na křest knihy

Ráda bych vás i touto cestou pozvala na křest mé prvotiny. Knížka PUTUJ SE MNOU PŘES MORAVU je rozšířeným přepisem vyprávění z první části mé cesty po Svatojakubské pouti. Prvních…

První tři měsíce v Praze

Na začátku června jsme se docela nečekaně a narychlo přestěhovali z Ostravy do Prahy. Tedy nějakou dobu jsme teoretický život v Praze doma už diskutovali, ale pro přesun jsme se…

Tuláci a sedláci

Na jedné ze svých toulek a cest jsem si sedla ráno na vyhlídku a sepsala tento krátký text na téma tulák versus sedlák. Lidé se dělí na tuláky a sedláky.…

Komplikace na cestách

Na cestách prožíváme ty nejrůznější zážitky a nečekané okamžiky. Většina zážitků je příjemných a ty nepříjemné musíme prostě zvládnout, abychom mohli pokračovat dál. Já jsem vyrazila nečekaně sama na prodloužený…

Sopka v Los Volcanes

Mám za sebou další poprvé, tentokrát je to sopka. Ani jsem si vlastně neuvědomila, že jsem nikdy nenavštívila žádnou sopku. Nikdy jsem po tom netoužila, nebo jsem nad tím vůbec…

Používáme soubory cookies k personalizaci obsahu, reklam, poskytování funkcí sociálních sítí a analýze návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy. Zásady ochrany osobních údajů |   View more
Cookies settings
Souhlasím
Nesouhlasím
Zásady ochrany osobních údajů
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Mgr. Klára Sněhotová,  IČ 76385639, bytem Erichova 954/17, Praha 5 - Hlubočepy, 152 00 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou:
  • adresa: Werichova 954/17, Praha 5 - Hlubočepy, 152 00
  • email: blog@klaara.cz
 3. Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jím zpracované jsou důvěrné a nakládá s nimi v souladu s vnitrostátními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů. Správce shromažďuje, uchovává a využívá osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, resp. výše uvedeného nařízení Evropského parlamentu.
 4. Správce tyto osobní údaje shromažďuje prostřednictvím internetových stránek na adrese https://www.klaara.cz.
 5. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní osobní údaje, které
  • jste mu poskytl/a
  • získal na základě plnění Vaší objednávky nebo registrace
  • získal na základě uzavřené smlouvy nebo účasti v soutěži

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  •  Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit
  • účetní a daňové účely, tzn. evidence účetnictví ve smyslu účetní a daňové legislativy
  • statistické účely, tzn. anonymizované zjišťování návštěvnosti internetových stránek, monitoring počtu zhlédnutí jednotlivých stránek, času stráveného na jednotlivých stránkách a typu zařízení, ze kterého přicházíte na jednotlivé inernetové stránky
  • zobrazování reklam
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Cookies

 1. Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče, a které umožňují internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě. Tím Vám zpříjemňuje a usnadňuje opakovanou návštěvu stránky např. zapamatováním si Vašeho preferovaného jazyka apod. Soubory cookies umožňují lepšího využití internetových stránek a přizpůsobení obsahu Vašim potřebám.
 2. Souhlasem s těmito zásadami souhlasíte současně s využíváním těchto druhů cookies:
  • relační soubory cookies (dočasné), aktivují se otevřením Vašeho okna prohlížeče a deaktivují jeho zavřením
  • trvalé, pomáhají internetovým stránkám identifikovat Váš počítač
 3. K personalizaci obsahu reklam, poskytování funkcí sociálních médií a k analýze návštěvnosti internetových stránek používáme soubory cookies. Informace o tom, jak naše internetové stránky využíváte sdílíme se svými partnery v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz.

VI. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
  • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
  • zajišťující marketingové služby.
 2. Používáním internetových stránek vyjadřujete souhlas s propojením následujících služeb, které mají umístěné cookies na našich internetových stánkách
  • WooCommerce, WP-Optimize, Google Analytics, Google Ads, Google, Facebook, Instagram, Pinterest, Heuréka, JetPack, Seznam, Youtube, Yoast a další.
 3. Pro zobrazení cílené reklamy v rámci reklamních a soviálních sítí na jiných internetových stránkách předáváme těnto reklamním a sociálním sítím údaje o Vašem chodíní na webu. Nepředáváme jim však identifikační ani osobní údaje uvedené v odstavci 5. čl. I těchto podmínek.
 4. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VII. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR.
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.
 2. Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečení přístupu bezpečnými hesly.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře nebo zaškrtnutím tlačítka "Souhlasím" v cookies liště. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 17.12. 2021
Save settings
Cookies settings